تنش فشاری و بار وارده به جکهای قائم

تنش فشاری و بار وارده به جکهای قائم
جکها باید تمام بارهای مرده و زنده ای را که به سیستم قالب بندی افقی وارد می شود، تحمل کنند. عملکرد جک های سقفی مانند ستونها می باشد زیرا نقش ستونهای سیستم قالب بندی را ایفا می کنند و در بسیاری موارد فروپاشی قالب بندی ناشی از عدم کفایت جکها و مهاربندی آنها می باشد.
حداکثر باری که یک جک می تواند تحمل کند به پارامترهای زیر بستگی دارد:

١- تنش مجاز فشاری جک

۲ - سطح مقطع جک

۳- ضریب لاغری جک
جکها اجزاء باربر قائمی هستند که بار محوری فشاری را تحمل می نمایند. مقدار تنش مجاز فشاری جک، برحسب ضریب لاغری آن llr = 4  است. در صورتیکه از جکهای با طول و ضریب لاغری بزرگ استفاده می شود باید در فواصل مناسبی به منظور جلوگیری از کمانش، جکها مهاربندی شوند. در اثر مهاربندی، طول مهارنشده جک کاهش می یابد و در نتیجه لاغری آن کاهش یافته و تنش مجاز و ظرفیت باربری آن افزایش می یابد.
مطابق آیین نامه برای اعضای فشاری اصلی (مانند ستونها) حداکثر ضریب لاغری محان ۲۰۰ می باشد و برای اعضای فشاری فرعی مانند جکهای سقفی حداکثر لاغری مجاز ۳۰۰ می باشد.

جک سقفی

The Disqus commenting system can not load because no shortcode value has been entered into the plugin parameters.

آدرس

 کارخانه : تهران ، ملارد  ، صفادشت ، شهرک صنعتی صفادشت ، خ هشتم غربی ، پلاک 138

 دفتر مرکزی : تهران ، فردوس غرب ، بین خ لاله و سازمان برنامه ، پلاک 495 ، واحد 48 

(021) 44000076

info@sgmedhat.com

09127111154 - 09129326001 

شنبه - پنج شنبه: 8:00 - 20:00