جداول لنگر خمشی، نیروی برشی و تغییر شکل تیرها

جداول لنگر خمشی، نیروی برشی و تغییر شکل تیرها
همانطور که در بخشهای قبل عنوان شد، ترکیبات زیادی از بارها و موقعیت آنها بر روی تیر وجود دارد که در طرح قالب کاربرد دارد. کتابهای زیادی برای تعیین لنگر خمشی، نیروی برشی و تغییر شکل تیرها تحت اثر بارهای با مقادیر و موقعیت های مختلف، با طول دهانه و شرایط انتهایی متفاوت وجود دارد.
روشهای تحلیل مختلفی برای تعیین حداکثر لنگر خمشی، نیروی برشی و تغییر شکل تیرها وجود دارد. برای سیستمهای سازهای پیچیده که تحت بارها و شرایط تکیه گاهی مختلفی قرار دارد، ضرورت دارد تا اعضای سازهای مورد تحلیل قرار گیرند و دیاگرام برشی و لنگر خمشی آنها رسم گردد تا بتوان مقادیر برش و خمش را تعیین نمود.
جدول زیر مقادیر حداكثر لنگر خمشی، برش و تغییر شکل را برای تیرهای با شرایط تکیه گاهی و بارگذاریهای مختلف ارائه می دهد.

طول دهانه مجاز بر مبنای لنگر خمشی، برش، یا تغییر شکل
برای تعیین کفایت یا عدم کفایت مقاومت اعضای سیستم قالب بندی محاسبات مفصلی مورد نیاز است. برای محاسبه تنشهای اعمال شده به هر یک از تیرهای قالب و تغییر شکل آنها، و مقایسه مقادیر محاسبه شده با مقادیر مجاز نیاز به صرف وقت زیادی است. بنابراین نیاز به یک روش پیشرفته برای کنترل مقاومت و صلبیت کافی می باشد.

لنگر خمشی، نیروی برشی و تغییر شکل تیرها

The Disqus commenting system can not load because no shortcode value has been entered into the plugin parameters.

آدرس

 کارخانه : تهران ، ملارد  ، صفادشت ، شهرک صنعتی صفادشت ، خ هشتم غربی ، پلاک 138

 دفتر مرکزی : تهران ، فردوس غرب ، بین خ لاله و سازمان برنامه ، پلاک 495 ، واحد 48 

(021) 44000076

info@sgmedhat.com

09127111154 - 09129326001 

شنبه - پنج شنبه: 8:00 - 20:00