شمع زنی زیر قالب برای ساختمانهای چند طبقه

شمع زنی زیر قالب برای ساختمانهای چند طبقه
زمانی که بتن ریزی دال و تیر در ساختمان چند طبقه انجام می شود، بار بتن توسط سیستم قالب بندی و شمعهای آن تحمل می شود و بار این شمعها به سقف طبقه پایین تر منتقل می شود، گاهی اوقات سقف طبقه تحتانی توانایی تحمل بار خود و اضافه بار ناشی از شمعها را ندارد. بنابراین، ضروری است که روش مطمئنی برای تحمل این بار بدون به خطر افتادن طبقه تحتانی انتخاب شود. اگر از شمع یا قاب فلزی، برای تحمل بار سیستم قالب بندی استفاده شود که به طور معمول بر روی سقف طبقه تحتانی قرار گیرد، این سقف باید توسط شمعهایی که در زیر آن قرار می گیرد تقویت شود. |
وقتی یک ساختمان چند طبقه را اجرا می کنیم، باید بدانیم شمعهای چند طبقه متوالی باید در محل خود باقی بمانند یا اینکه در چند طبقه متوالی نیاز به شمع زنی مجدد است. در بسیاری موارد این تصمیم گیری توسط رئیس کارگاه صورت می گیرد و چون برای او امکان استفاده مجدد از قالبها و جکها صرفه اقتصادی به همراه دارد شمعهای طبقات تحتانی را زودتر جمع می کند که در بسیاری از موارد منجر به فروپاشی سقف یک یا چند طبقه می شود.
این سؤال که جک های اصلی باید چه مدتی در محل خود باقی بمانند؟ یا شمع گذاری مجدد به چه میزان مورد نیاز است؟ و شمع گذاری مجدد چه مدت باید در محل باقی بماند، برای هر پروژهای متفاوت است. هر سازهای باید توسط طراح قالب مورد ارزیابی قرار گیرد تا از ایمنی کارگران و مطابقت عملیات با ضوابط آیین نامه اطمینان حاصل شود. این موضوع در نشریه قالب بندی بتن» انستیتوی بتن آمریکا مورد بحث قرار گرفته است. در زیر بعضی عواملی که برای تعیین تعداد طبقاتی که باید برای تحمل بار شمع گذاری شوند آمده است:
١- بارهای طراحی سازهای دال یا اعضای دیگر، شامل بار زنده، بار دیوارهای جداکننده، و سایر بارهایی که مهندس براساس آنها دال را طراحی می کند. همچنین، تمام حالات قرار گیری بار زنده که مهندس در طراحی در نظر میگیرد.
۲- بار مرده بتن و قالب
3 - بارهای زنده زمان اجرا، نظیر وزن کارگران، تجهیزات و دپوی مصالح
۴- مقاومت طراحی بتن (fc)
۵ - مدت تناوب زمانی بین بتن ریزی طبقات متوالی
۶- مقدار مقاومتی که بتن باید به آن برسد تا بتواند بار شمعهای طبقه فوقانی را تحمل کند.
۷- نحوه توزیع بار بر روی دال ها، شمعها، شمعهای مجدد زده شده در زمان بتن ریزی، قالب بندی و برچیدن شمعهای طبقات تحتانی
۸- طول دهانه دال یا اعضای سازهای مابین دو تکیه گاه موقت.
9 - ویژگیهای سیستم قالب بندی؛ که عبارتست از طول دهانه افقی اجزاء قالب بندی، بارهای وارده به تک تک شمعها و غیره.
۱۰ - حداقل مدت مناسب برای شمع برداری
طراح قالب باید تمام بارها شامل بارهای هنگام اجرا، بارهای قالب، بارهای مرده ناشی از دال طبقات متناوبی که شمع زده شده یا شمع گذاری مجدد شده است، را مورد تحلیل قرار دهد. نتیجه این تحلیل باید با بار مجاز دال که درصدی از ظرفیت نهایی طراحی است مقایسه شود و باید نسبت به آن ضریب اطمینان کافی داشته باشد. این مقایسه بین بار وارده و بار مجاز باید در تک تک مراحل ساخت صورت گیرد. همچنین مقاومت دال در برابر برش پانچ در زیر جکی که بیشترین بار را تحمل می کند باید کنترل شود.
برای انجام چنین تحلیلی بر روی شمعها نیاز به محاسبات تکراری و مفصلی می باشد. مؤسسات سازنده سیستمهای قالب بندی، داربست و جک برنامه های کامپیوتری ساخته اند که بر روی کامپیوترهای شخصی قابل اجراست و این تحلیل ها را انجام می دهد.
بنابراین، شمع زنی و شمع زنی مجدد در سازه های چند طبقه شرایط خاصی دارد، خصو در مورد برچیدن قالبها و جکها. این مطالعه شرایط ایمنی برای برچیدن شمعها باید با همکاری مهندس مسئول و طراح سازه بتنی نتیجه گیری شود.

شمع زنی ساختمان

The Disqus commenting system can not load because no shortcode value has been entered into the plugin parameters.

Partner

آدرس

 کارخانه : تهران ، ملارد  ، صفادشت ، شهرک صنعتی صفادشت ، خ هشتم غربی ، پلاک 138

 دفتر مرکزی : تهران ، فردوس غرب ، بین خ لاله و سازمان برنامه ، پلاک 495 ، واحد 48 

(021) 44000076

info@sgmedhat.com

09127111154 - 09129326001 

شنبه - پنج شنبه: 8:00 - 20:00