طراحی قالبهای دیوار

طراحی قالبهای دیوار

با استفاده از اصول و روابطی که در بخشهای قبل طراحی قالبهای دیوار ارائه شد می توان قالب دیوار را طراحی نمود. عملیات طراحی در برگیرنده طرح صفحه رویه، پشت بندهای افقی، پشت بندهای قائم و بلت ها می باشد.
در طراحی قالب دیوار با رویه پلای وود، معمولا نوع و ضخامت پلای وود با توجه به موجود بودن آن در بازار انتخاب می شود. به عنوان مثال پلای وود با ضخامت ۱۸ میلیمتر و تنش مجاز تراز 2 – S انتخاب می شود و بعنوان مثال محدودیت های زیر در زمان طراحی در نظر گرفته می شود.
١- ارتفاع دیوار = 3/6 متر
2 - سرعت پر کردن قالب = یک متر ارتفاع بر ساعت در طراحی قالبهای دیوار
٣- دما = ۱۵°c
۴- وزن مخصوص بتن = ۲۴۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب 
۵- جنس پشت بندها = فولاد st۳۷
۶- محدودیت تغییر شکل = 1/360 دهانه و حداکثر 1/6 میلیمتر
۷- ضخامت پلای وود = ۱۸ میلیمتر

قالب دیوار مدولار

مراحل طراحی قالب های دیوار به قرار زیر است
الف - تعیین حداکثر فشار جانبی بتن بر روی قالب بر مبنای درجه حرارت و سرعت بتن ریزی در طراحی قالب های دیوار
ب - تعیین فاصله پشت بندهای قائم (stud) براساس تنش و تغییر شکل مجاز ورق پلای وود رویه طراحی قالب های دیوار .
ج - تعیین فاصله پشت بندهای افقی (wale)براساس مقاومت و تغییر شکل پشت بندهای طراحی قالبهای دیوار
قائم
د - کنترل کفایت اتصال پشت بندهای افقی و قائم. ه - تعیین فاصله بلت ها براساس طول دهانه مجاز برای پشت بندهای افقی. و - تعیین مقاومت مورد نیاز برای بلتها. تصویرزیر آرایش کلی طراحی قالب پلای وود دیوار را نشان می دهد.

قالب دیوار فلزی بتن

The Disqus commenting system can not load because no shortcode value has been entered into the plugin parameters.

آدرس

 کارخانه : تهران ، ملارد  ، صفادشت ، شهرک صنعتی صفادشت ، خ هشتم غربی ، پلاک 138

 دفتر مرکزی : تهران ، فردوس غرب ، بین خ لاله و سازمان برنامه ، پلاک 495 ، واحد 48 

(021) 44000076

info@sgmedhat.com

09127111154 - 09129326001 

شنبه - پنج شنبه: 8:00 - 20:00