فشار وارده بر روی جک و عرشه

- بارهایی که بر روی جک های قائم وارد می شود
بارهای وارده به شمعها عبارتست از بار مرده و بار زنده به علاوه اثر ضربه. بار مرده شامل وزن بتن و بقیه مصالح ساختمانی است که در زمان استقرار شمعها، بر روی دال بتنی انبار می شود. بار زنده در برگیرنده وزن کارگران و تجهیزات ساختمانی است که بر روی سطح قالب یا بر روی بتن ریخته شده حرکت می کنند. هرچند مقدار این بارها را می توان بصورت منطقی برآورد نمود، به نظر می رسد اثر ضربه ناشی از حرکت تجهیزات یا سقوط بتن ممکن است در بعضی موارد دست کم گرفته شود. این مطلب خصوصا به تخلیه بتن از جام جراثقال، پمپ بتن یا دامپر موتوری مربوط است.
- نیروهای حاصل از سقوط بتن بر روی عرشه
قالبهایی که بتن بر روی آنها ریخته می شود، برای مقاومت در برابر وزن بتن به علاوه سربار طراحی می شوند که سربار اکثرا اشاره به بار زنده کارگران، دامپر و مصالحی که قبل از رسیدن بتن به مقاومت کافی بر روی دال بتنی دپو می شود، دارد. وقتی بتن توسط جام جراثقال ریخته می شود یا از تراک میکسر پمپ می شود، باید فشار یا نیروی اضافه و ناشی از برخورد تاکهای بتن به قالب در نظر گرفته شود.

فشار وارده بر روی جک  و عرشه

The Disqus commenting system can not load because no shortcode value has been entered into the plugin parameters.

آدرس

 کارخانه : تهران ، ملارد  ، صفادشت ، شهرک صنعتی صفادشت ، خ هشتم غربی ، پلاک 138

 دفتر مرکزی : تهران ، فردوس غرب ، بین خ لاله و سازمان برنامه ، پلاک 495 ، واحد 48 

(021) 44000076

info@sgmedhat.com

09127111154 - 09129326001 

شنبه - پنج شنبه: 8:00 - 20:00