نیرو های افقی دامپر موتوری حمل بتن

دامپرهای موتوری حمل بتن
دو روش متداول بتن ریزی استفاده از جام جراثقال یا پمپ بتن می باشد. با این وجود، در گذشته برای بتن ریزی اکثرا از دامپرهای موتوری بتن استفاده می شد. هرچند استفاده از این دامپرها امروزه متداول نیست. در این بخش شرایطی که از دامپر موتوری استفاده می شود، مورد بررسی قرار میگیرد. وزن یک دامپر پر از بتن در حدود ۱ /
۵ تن می باشد. در بعضی ایالات آمریکا حداکثر سرعت دامپر به ۱۲ مایل بر ساعت (۱۹ / ۳ کیلومتر بر ساعت) محدود شده است. اگر دامپر بطور ناگهانی ترمز کند، نیروی افقی قابل ملاحظه ای بوجود می آید. ممکن است این مؤلفه افقی از مقاومت افقی و قطری سیستم مهاربندی تجاوز کند.
اگر این دامپر در مدت ۳ ثانیه متوقف شود، نیروی افقی حاصل از آن برابر ۲۲۸ کیلوگرم می شود. نیروهای حاصل از سرعتها و زمانهای توقف مختلف در جدول ۷ - ۱ ارائه شده است.
مقادیر ارائه شده در جدول ۷-۱ برای حالتی است که از یک دامپر استفاده می شود. اگر از چند دامپر استفاده می شود که در یک زمان با هم ترمز می کنند باید مقادیر جدول ۷-۱ را در تعداد دامپرها ضرب کرد تا حداکثر بار محتمل بدست آید.
اگر برای بتن ریزی دال از دامپر موتوری استفاده می شود، سیستم قالب بندی و خصوصا سیستم جک های قائم باید بصورت مقاوم در برابر نیروی افقی ساخته شوند. در چنین شرایطی ضروریست که با استفاده از مهاربندی در دو جهت طول مهار نشده شمعها را کاهش داد. علاوه بر این سیستم مهاربندی در دو جهت باید در برابر نیروهای افقی حاصل از کاربرد دامپر مقاومت کنند. همچنین، شمعها باید در انتهای فوقانی بطور مطمئن به تیرها و پشت بندهای قائم متصل شوند. هرچند محاسبه دقیق اثر ضربه دامپر بر سیستم قالب بندی کاری دشوار یا غیر ممکن است مشخص شده است که این اثر می تواند بسیار قابل ملاحظه باشد، خصوصا زمانی که دامپر با سرعت نسبتا زیادی حرکت می کند. این امکان وجود دارد که در اثر وزن و اثر ضربه دامپر بر روی دهانه خاصی، تیرهای قالب از روی شمع ها به سمت بالا بلند شوند، که در نتیجه شمع ها اجازه می یابند که حرکت کنند و از زیر تیرهای قالب خارج شوند، مگر اینکه بطور مطمئنی به تیره متصل شده باشند.

نیرو های افقی دامپر موتوری حمل بتن

The Disqus commenting system can not load because no shortcode value has been entered into the plugin parameters.

آدرس

 کارخانه : تهران ، ملارد  ، صفادشت ، شهرک صنعتی صفادشت ، خ هشتم غربی ، پلاک 138

 دفتر مرکزی : تهران ، فردوس غرب ، بین خ لاله و سازمان برنامه ، پلاک 495 ، واحد 48 

(021) 44000076

info@sgmedhat.com

09127111154 - 09129326001 

شنبه - پنج شنبه: 8:00 - 20:00