اقتصاد قالب بندی و اقتصاد کل پروژه

 

در بعضی پروژه ها نیاز به صیقلی و پرداخت بودن سطح بتن می باشد. در چنین، پروژه هایی استفاده از قالبهای بزرگ مثل قالبهای پلای وود، قالبهای فیبری آبدیده و قالبهای فولادی می تواند صرفه اقتصادی زیادی داشته باشد.

در این موارد هر چند هزینه قالب افزایش می یابد، کاهش هزینه پرداخت سطح بتن می تواند این اضافه هزینه را کاهش داده یا جبران کند. قالبهای کوچک باعث می شود که در سطح بتن، محل اتصال قالبها به یکدیگر مشخص شود که این مشکل در قالبهای با ابعاد بزرگ کاهش می یابد یا بوسیله پر کردن درز این قالبها می توان این خطوط را بطور کل حذف کرد. پرکردن درز

قالبها را می توان با بتونه، نوار درزگیر یا سایر مواد مناسب انجام داد.

مقاله های زیادی مصالح و روشهای اجرای قالب بندی اقتصادی بسا۔

داده اند. AGI ، انجمن سیمان پرتلند و سازمانهای دیگری که مرتبط با سازه های بی سه کنفرانس بین المللی تحت عنوان "قالب بندی اقتصادی ساختمانهای مجموعه مقالات این کنفرانسها منتشر شده اند و توسط این مؤسسات قابل فهرست مراجع این بخش نیز قید شده است.

   جدول 2-2 برنامه ریزی و استفاده مجدد از قالب برای ساختمان

مرحله

كل زمان سپری شده در شروع این مرحله (هفته)

قالب برای

منبع تأمین قالب

1

0

ستونها  

پهلوی تیرها

زیر تیرها

زیردال 

جک های سقفی

قالب نو

 قالب نو

قالب نو

قالب نو

قالب نو

2

1

ستونها

  پهلوی تیرها

 زیر تیرها

زیردال 

جک های سقفی

قالب نو

قالب نو

قالب نو

قالب نو

قالب نو

3

2

ستونها

پهلوی تیرها

زیر تیرها

زیردال

جک های سقفی

مرحله 1

مرحله 1

قالب نو

قالب نو

قالب نو

4

3

ستونها 

 پهلوی تیرها

 زیر تیرها

 زیردال

 جک های سقفی

مرحله 2

مرحله 2

مرحله 1

مرحله 1

مرحله 1

5

4

ستونها

پهلوی تیرها

زیر تیرها

زیردال

جک های سقفی

مرحله 3

مرحله 3

مرحله 2

مرحله 2

مرحله 2

6

5

ستونها

پهلوی تیرها

 زیر تیرها

زیردال

جک های سقفی

مرحله 4

مرحله 4

مرحله 3

مرحله 3

مرحله 3

7

6

ستونها  

پهلوی تیرها

زیر تیرها

زیردال

جک های سقفی

مرحله 5

 مرحله 5

 مرحله 4

 مرحله 4

 مرحله

8

7

ستونها

پهلوی تیرها

زیر تیرها

زیردال

 جک های سقفی

مرحله 6

مرحله 6

مرحله 5

مرحله 5

مرحله 5

9

8

ستونها  

پهلوی تیرها

زیر تیرها

زیردال  

جک های سقفی

مرحله 7

 مرحله 7

مرحله 6

مرحله 6

مرحله 6

10

9

ستونها  

پهلوی تیرها

زیر تیرها

زیردال   

جک های سقفی

مرحله 8

مرحله 8

مرحله 7

مرحله 7

مرحله 7

11

10

ستونها  

پهلوی تیرها

زیر تیرها

زیردال   

جک های سقفی

مرحله 9

مرحله 9

مرحله 8

مرحله 8

مرحله 8

12

11

ستونها  

پهلوی تیرها

زیر تیرها

زیردال   

جک های سقفی

مرحله 10

مرحله 10

مرحله 9

مرحله 9

مرحله 9

The Disqus commenting system can not load because no shortcode value has been entered into the plugin parameters.

آدرس

 کارخانه : تهران ، ملارد  ، صفادشت ، شهرک صنعتی صفادشت ، خ هشتم غربی ، پلاک 138

 دفتر مرکزی : تهران ، فردوس غرب ، بین خ لاله و سازمان برنامه ، پلاک 495 ، واحد 48 

(021) 44000076

info@sgmedhat.com

09127111154 - 09129326001 

شنبه - پنج شنبه: 8:00 - 20:00