تاثیرارتفاع بر روی قالب دیوار

تأثير ارتفاع قالب دیوار بر روی فشار ایجاد شده توسط بتن، در شکل ۳- ۲ نشان داده شده است. شکل ۳-۲ (الف) گرادیان فشار بر روی قالب دیواری با ارتفاع H متر را ارائه می دهد. در این شکل حداقل ارتفاع مورد نیاز برای بوجود آمدن حداکثر فشار محاسبه شده برای سرعت بتن رای و دمای مشخص با "H نشان داده شده است که در این حالت گرادیان فشار با خط CD مشخت شده است. با این حال، گرادیان فشار واقعی توسط خط AB نشان داده شده است که حداکثر مقدار واقعی آن ۲۴۰۰H کیلوگرم بر متر مربع (برای بتنی که وزن مخصوص آن ۲۴۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب می باشد) است.

  jadval2 3

 

                                شکل ۳-۲ فشاربتن بر روی قالب دیوار 

 

شکل ۳-۲ (ب) ارائه دهنده گرادیان فشار برای قالب دیواری است که ارتفاع آن H، بیش از حداقل ارتفاع مورد نیاز برای ایجاد فشار ماکزیمم به ازای سرعت بتن ریزی و دمای مشخص است. بنابراین آن بخش از قالب دیوار که با خط OC مشخص شده است در معرض فشار حداکثر قرار میگیرد که توسط رابطه (۳ - ۲) محاسبه می شود. برای قسمتی از قالب که در بالای C قرار می گیرد، گرادیان فشار توسط خط AB نشان داده شده است.

قالبهایی که بصورت شکل ۳-۲ (الف) می باشند باید برای مقابله با گرادیان فشار AB وترجيحة CD طراحی شوند. قالبهای مشابه وضعیت ۳ - ۲ (ب) باید برای مقاومت در برابر گرادیان فشار AB و BD طراحی شوند.

The Disqus commenting system can not load because no shortcode value has been entered into the plugin parameters.

آدرس

 کارخانه : تهران ، ملارد  ، صفادشت ، شهرک صنعتی صفادشت ، خ هشتم غربی ، پلاک 138

 دفتر مرکزی : تهران ، فردوس غرب ، بین خ لاله و سازمان برنامه ، پلاک 495 ، واحد 48 

(021) 44000076

info@sgmedhat.com

09127111154 - 09129326001 

شنبه - پنج شنبه: 8:00 - 20:00