بتن ریزی و متراکم نمودن بتن تازه

بتن می تواند از جام جرثقیل در قالب ریخته شود یا به داخل آن پمپ شود. اگر بتن به داخل قالب پمپ شود کمیته ۹۴-۳۴۷ ACI توصیه میکند قالب برای تمام فشار هیدرواستاتیک بعلاوه حداقل ۲۵٪ افزایش بابت فشار پمپ طراحی شود. در بعضی شرایط ممکن است فشار وارد بر قالب از فشار پمپ بیشتر باشد.

وقتی از لرزاننده سطحی استفاده میشود یا از بتن با جمع شدگی کنترل شده با از بتن با سیمان منبسط شونده استفاده می شود باید احتیاط کرد، چون فشار روی قالب ممکن است بیش از فشار هیدرواستاتیک باشد.

همچنین وقتی از لرزاننده داخلی بتن تازه استفاده می شود باید احتیاط نمود. اگر بتن بیش از مدت پیش بینی شده حالت نیمه مایع خود را حفظ کند یا لرزاندن قالبها بیش از حد انجام شود، روش متراکم نمودن ممکن است منجر به فروپاشی قالب بندی شود.

               جدول ۳- ۳ فشارهای قائم طراحی برای قالب دال

بار طراحی (کیلوگرم بر متر مربع)

ضخامت دال  (cm)

در صورت استفاده از دامپر موتوری

در صورت استفاده از دامپر دستی

625

750

875

1000

1125

500

625

750

875

1000

10

15

20

25

30

یادداشت:

ا. مقادیر فشارها بر مبنای بتن با وزن مخصوص ۲۴۰۰ کیلوگرم، متر مکعب می باشد.

۲. مقدار بار زنده در حالت استفاده از دامپر دستی ۲۵۰ کیلوگرم بر متر مربع منظور شده است

٣. مقدار بار زنده در حالت استفاده از دامپر موتوری ۳۷۵ کیلوگرم بر متر مربع می باشد.

The Disqus commenting system can not load because no shortcode value has been entered into the plugin parameters.

آدرس

 کارخانه : تهران ، ملارد  ، صفادشت ، شهرک صنعتی صفادشت ، خ هشتم غربی ، پلاک 138

 دفتر مرکزی : تهران ، فردوس غرب ، بین خ لاله و سازمان برنامه ، پلاک 495 ، واحد 48 

(021) 44000076

info@sgmedhat.com

09127111154 - 09129326001 

شنبه - پنج شنبه: 8:00 - 20:00