قالب تیر برق

لایه چسب فنول قالب تیر برق : در عین حفظ کیفیت نهایی ،جذب رطوبت میان بتن و تخته های پلای وود را کاهش می دهد و عمر قالب را بوسیله ممانعت از جذب رطوبت در سطح تخته افزایش می دهد.

ضخامت استاندارد :18mm

ضخامت پوسته قالب تیر برق : سطح رو کش پلای وود توسط لایه فنول پوشیده شده است . رنگ استاندارد قهوه ای -تیره ،چگالی (2120gr/m) روکش دو لایه پنل با لایه های استاندارد ( 240gr/m2 ) مقاومت در برابر سایش را افزایش میدهد.

رنگ لایه : قهوه ای - تیره (167gr/m2)

رخنه گری لبه ها قالب تیر برق : جهت افزایش مقاومت پنل دربرابرآب لبه ها توسط رنگ اکلیدی ضد آب درزگیری شده اند.

چسب : چسب wbp ضد آب استفاده شده ، می تواند تا 72 ساعت بدون لایه -لایه شدن درون آب بجوشد .

مشخصات فنی
600-580 kg/m3 چگالی (کمینه ، بیشینه ، میانه )
1.7 n/mm2 مقاومت برشی نهایی کمینه
2.20 n/mm2 مقاومت برشی نهایی بیشینه
1.95 n/mm2 مقاومت برشی نهایی میانه
62.0 n/mm2 مقاومت خمشی عمودی نهایی کمینه
65.0 n/mm2 مقاومت خمشی عمودی نهایی بیشینه
63.5 n/mm2 مقاومت خمشی عمودی نهایی میانه
70.2 n/mm2 مقاومت خمشی نهایی همراستای کمینه
75.2 n/mm2 مقاومت خمشی نهایی همراستای بیشینه
72.7 % مقاومت خمشی نهایی همراستای میانه
5.00 % رطوبت کمینه
8.5 % رطوبت بیشینه
6.75 Mpa رطوبت میانه
5800 Mpa مدول خمشی عمودی کمینه
6800 Mpa مدول خمشی عمودی بیشینه
6300 Mpa مدول خمشی عمودی میانه
6940 Mpa مدول خمشی همراستای کمینه
7330 Mpa مدول خمشی همراستای بیشینه
7135 Mpa مدول خمشی همراستای میانه

 

The Disqus commenting system can not load because no shortcode value has been entered into the plugin parameters.

آدرس

 کارخانه : شهریار ، صفادشت ، شهرک صنعتی صفادشت ، خ هشتم غربی

 دفتر مرکزی : تهران ، فردوس غرب ، بین خ لاله و سازمان برنامه ، پلاک 495 ، واحد 48 

(021) 44000076

info@sgmedhat.com

09127111154 - 09129326001

شنبه - پنج شنبه: 8:00 - 17:00