شرکت سازه گستر مدحت

طراح و تولید کننده انواع سیستم های قالب بندی بتن

 

لیست محصولات تولیدی

مفصل نیوجرسی

 

بـا تغییـر اسـتانداردهای وزارت راه و شهرسـازی قالـب هـای نیوجرسـی لولایی از رده خـارج شـد و نیوجرسـی هـای مفصلـی جایگزیـن آن شـد . ایـن قالـب هـا بـا قطعـه ای فولادی بـه صـورت نـر و مـاده بـه نـام مفصـل نیوجرسـی بـه یکدیگـر دوختـه مـی شـوند .ایــن قطعــه بــر اســاس اســتاندارد اروپایــی GS20-MN5 مــی بایســت تولیــد شــود و شــرکت ســازه گســتر مدحــت موفــق بــه دریافــت مجوزهــای لازمــه از وزارت راه و شهرســازی و ســازمان ایمنــی راه هــا گردیــده اســت . اســتفاده از مفصــل باعــث مــی شــود ماشــین هــا در صــورت برخــورد بــه ســمت دیگــر جــاده پرتــاب نشــوند و در صــورت برخــورد احتمالــی بــه مســیر برگردنــد .

 

 پروژه های مرتبط

The Disqus commenting system can not load because no shortcode value has been entered into the plugin parameters.

 

 

 طراحی و ساخت قالب های تونل فرم، لارج پنل

 طراحی و ساخت پیچیده ترین قالب های خاص، تونل لاینینگ، بدنه سد

 قالب های لغزنده، بالا رونده، پل، سیلو و قالب های طرح دار

  تولید قالب فلزی بتن مدولار و جک های سقفی

  تولید انواع اسکافلدهای مثلثی و چکشی

  بازرگانی انواع پلای وود و چوب H20

 

 

ارديبهشت 18, 1401

قهرمانی تیم بانوان مدحت در مسابقات لیگ برتر تهران

تیم بانوان مدحت موفق شد در مسابقات لیگ بانوان تهران به مقام قهرمانی دست پیدا کند . این افتخار را به بانوان ورشکار و پرافتخارمان تبریک می گوییم . با…

 

 

Partner

آدرس

 کارخانه : تهران ، ملارد  ، صفادشت ، شهرک صنعتی صفادشت ، خ هشتم غربی ، پلاک 138

 دفتر مرکزی : تهران ، فردوس غرب ، بین خ لاله و سازمان برنامه ، پلاک 495 ، واحد 48 

(021) 44000076

info@sgmedhat.com

09127111154 - 09129326001 

شنبه - پنج شنبه: 8:00 - 20:00