پروژه مسکن مهر پردیس فاز 5 | مجری : شـرکت طرح و ساخت سام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مونتاژ سیسـتم قالب بندی تونل فرم در محل پروژه توسط تیم اجرای سازه گستر مدحت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مونتاژ سیسـتم قالب بندی تونل فرم در محل پروژه توسط تیم اجرای سازه گستر مدحت 

منافع مشتری

پــروژه هــای فــاز 5 و 9 مســکن مهــر بــه صــورت بلــوک هــای 970 واحــدی توســط شـرکت طـرح و سـاخت سـام انجـام شـد . سیسـتم تونلـی فـرم بهتریـن راهـکار بـرای اســتفاده در ایــن پــروژه بــود . قالــب هــای تونلـی فـرم بـه صـورت سـت کامـل تولیـد و در اختیــار تیــم مجــری قــرار گرفــت و مطابـق قـرارداد قالـب هـا در محـل پـروژه توسـط تیـم حرفـه ای شـرکت سـازه گسـتر مدحــت مونتــاژ شــد .

شـرکت طرح و ساخت سام

Image

داده های پروژه

موقعیت : شهر جدید پردیس - تهران

کاربری پروژه : مسکونی

تعداد واحد : 970 واحدی

سال قرارداد: 1396

نیازمندی های پروژه و اطلاعات فنی : 

  • سیسـتم قالب بندی تونل فرم

سیستم های استفاده شده در پروژه

  • سیسـتم قالب بندی ستون لارج پنل

راه حل های مدحت

  • .سازه گستر مدحت با بررسی ....

گالری تصاویر پروژه

سیستم های استفاده شده در این پروژه

آدرس

 کارخانه : تهران ، ملارد  ، صفادشت ، شهرک صنعتی صفادشت ، خ هشتم غربی ، پلاک 138

 دفتر مرکزی : تهران ، فردوس غرب ، بین خ لاله و سازمان برنامه ، پلاک 495 ، واحد 48 

(021) 44000076

info@sgmedhat.com

09127111154 - 09129326001 

شنبه - پنج شنبه: 8:00 - 20:00