اجرای ساختمان و اقتصاد

اجرای ساختمان و اقتصاد

برنامه ریزی دقیق عمليات قالب بندی و روش اجرای ساختمان می تواند موجب حداکثر صرفه اقتصادی قالب بندی و همچنین بیشترین بازده نیروی کار شود که حاصل هر دو، کاهش هزینه قالب بندی خواهد بود.
یک ساختمان ۶ طبقه با ستونها، شاه تیرها، تیرها و دالهای بتنی در شکل ۲-۳ درنظر گرفته شده است. مساحت کف طبقات به حد کافی بزرگ می باشد که بتوان هر سقف را به دو قسمت مساوی یا تقریبا مساوی برای قالب بندی و بتن ریزی تقسیم نمود. بین این دو قسمت در ساختمان درز ساخت تعیین شده یا مجاز می باشد. اگر سازه نسبت به درز ساخت متقارن باشد، سازنده شانس خوبی دارد و اگر سازه نسبت به درز ساخت متقارن نباشد، نیاز به یکسری اصلاحات در قالب ها و روند قالب بندی می باشد.

 فصل 2                                شکل 2-3 جدول برنامه ریزی اجرای سازه بتنی ساختمان

هر طبقه برای اجرا به دو بخش مساوی تقسیم می شود. بنابراین، ۱۲ قسمت در ساختمان خواهیم داشت. هر بخش در یک هفته بطور کامل ساخته می شود. اگر شرایط جوی اجازه دهد، عملیات ساخت و نصب قالبها، آرماتورگذاری، نصب لوله های برق، لوله کشی آب و بتن ریزی انجام می شود. قالب بندها باید قالب بندی بخش ۱ را در پایان روز سوم تمام کنند و بعد از این مدت تعدادی از آنها شروع به قالب بندی بخش ۲ می نمایند، در حالیکه بقیه شروع به نصب جکها و مهاربندها می نمایند که برای نگهداشتن قالب شاه تیرها، تیرچه ها و دالهای بخش ۱ استفاده می شود. یک یا دو نفر از قالب بندها تا زمان شروع بتن ریزی بخش ۱، در آن باقی می مانند. این عملیات یک هفته طول می کشد.
در طی هفته دوم و هفته های بعد از آن، یک بخش در هر هفته کامل می شود. شرایط بد جوی ممکن است موجب اتلاف وقت شود که در برنامه ریزی ساخت لحاظ نشده است. شکل ۲-۲ بطور ساده مراحل و بخشهای ساخت را نشان می دهد، اما زمان از دست رفته به علت آب و هوای بد را شامل نمی شود.
قالبهای ستونها و پهلوی تیرها باید حداقل ۴۸ ساعت در محل خود باقی بمانند، در حالیکه قالب زیر تیرها، تیرچه، دالها و جکهای قائم باید حداقل ۱۸ روز در زیر بتن باقی بمانند. با این وجود، نمونه استوانه ای بتن را می توان برای تشخیص امکان کاهش زمان برچیدن شمعها مورد آزمایش مقاومت قرار داد. قالب بندی می تواند از یک بخش به بخش دیگر در کوتاهترین زمان ممکن انتقال یابد (البته تا آنجا که تشابه اعضای سازهای اجازه می دهد).
جدول ۲-۲( اقتصاد قالب بندی و اقتصاد کل پروژه ) به تعیین تعداد دفعات استفاده مجدد قالب و مقدار کل قالب مورد نیاز برای اجرای ساختمان نشان داده شده در شکل ۲- ۲، کمک می نماید. هر چند این قالبها پس از باز کردن قابل استفاده مجدد در ساختمانهای مختلف می باشند و این موضوع تنوع زیادی دارد، روش تحلیل استفاده مجدد که در این جدول ارائه شده است، قابل استفاده در هر ساختمان و در چندین ساختمان مختلف می باشد.
اگر برنامه نشان داده شده در جدول ۲-۳ بکار گرفته شود، ضروری است که مجموعه قالبهای زیر تهیه شوند، برای ستونها و پهلوی تیرها و تیرچه ها، دو دست قالب؛ برای زیر تیرها و دالها سه دست قالب و همچنین سه سری شمع به شرط آنکه بخشهای سازهای نظیر ستونها، شاه تیرها، تیرچه ها و پانلهای سقفی در بخشهای فرد ۱ تا ۱۱ و بخشهای زوج ۲ تا ۱۲ مشابه باشند. اما اگر این اجزاء بین بخشهای با شماره فرد و شماره زوج مشابه نباشند، ضروی است که قالبها پس از باز کردن به طبقه بالاتر انتقال یابند. بعنوان مثال قالب بخش ۱ قابل انتقال به بخش ۲نیست و در طبقات دیگر هم به همین ترتیب. در چنین شرایطی، باید یک مجموعه قالب برای ستونها و پهلوی تیرها برای بخش ۱ و یک مجموعه دیگر برای بخش ۲ در نظر گرفته شود. همینطور باید یک مجموعه قالب زیر تیر و دال و یک سری شمع برای بخش ۱ و یک مجموعه دیگر برای بخش ۳ در نظر گرفته شود و بطور مشابه برای بخش ۲ و ۴

The Disqus commenting system can not load because no shortcode value has been entered into the plugin parameters.

آدرس

 کارخانه : تهران ، ملارد  ، صفادشت ، شهرک صنعتی صفادشت ، خ هشتم غربی ، پلاک 138

 دفتر مرکزی : تهران ، فردوس غرب ، بین خ لاله و سازمان برنامه ، پلاک 495 ، واحد 48 

(021) 44000076

info@sgmedhat.com

09127111154 - 09129326001 

شنبه - پنج شنبه: 8:00 - 20:00